แพคเกจมวยไทย

สัมผัสประสบการณ์ศิลปะมวยไทยแท้ได้ที่ อยู่สบายรีสอร์ท

ค่ายมวย ส.สิงห์อยู่

ติดต่อ 095-594-9519

แพคเกจ

เตียงคู่ / ต่อคน

ที่พัก + ซักรีด
อาหาร 2 มื้อ
เข้าซ้อมมวย
1,500 บาท / 1 วัน
22,500 บาท / 15 วัน
45,000 บาท / 1 เดือน
125,000 บาท / 3 เดือน

เตียงเดี่ยว / ต่อคน

ที่พัก + ซักรีด
อาหาร 2 มื้อ
เข้าซ้อมมวย
2,100 บาท / 1 วัน
31,500 บาท / 15 วัน
63,000 บาท / 1 เดือน
165,000 บาท / 3 เดือน

กลุ่ม 5 คน / 1 ชั่วโมง

เข้าซ้อมมวย
คนละ 300 บาท

1 คน / 1 ชั่วโมง

เข้าซ้อมมวย
คนละ 800 บาท